facebook

O nas

Spółka Green Energy S.A. ma na celu  wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami oraz budownictwa pasywnego. Zajmujemy się również realizacją nowoczesnych projektów logistycznych. Naszym klientom pomagamy na każdym etapie procesu inwestycyjnego.. Współpracujemy z międzynarodowymi koncernami, doświadczonymi przedsiębiorstwami oraz grupami inwestycyjnymi związanymi z branżą budowlaną, logistyczną i energetyczną. 
 
Koncentrujemy się przede wszystkim na rozwoju budownictwa pasywnego. Jest to standard budownictwa, do jakiego Polska powinna dążyć wzorem rozwiniętych krajów zachodnich, jeżeli chce zaoszczędzić energię w wymiarze krajowym i unijnym. Inwestowanie w technologie budownictwa pasywnego i plus energetycznego niesie za sobą ogromne korzyści zarówno dla inwestorów, jak i końcowych odbiorców. Proponowane przez nas technologie oraz wysokowydajne, odporne na warunki środowiskowe materiały budowlane znajdują zastosowanie w przypadku budynków mieszkalnych, obiektów turystyczno-rekreacyjnych, budynków biurowych i usługowych czy też zakładów użyteczności publicznej. Zdajemy sobie sprawę, że wraz z rozwojem budownictwa, rozrastającymi się miastami i rosnącą liczbą ludności, zwiększa się ilość produkowanych odpadów. Nowoczesne metody zarządzania odpadami skupiają się na ich przetwarzaniu oraz recyklingu, a odchodzą od przestarzałych metod masowego składowania śmieci.  Oferowane przez nas centra termicznego unieszkodliwiania odpadów wykorzystują metodę pirolizy, polegającą na termicznym rozkładzie związków organicznych i nieorganicznych.
 
Kolejnym obszarem naszej działalności jest sektor logistyczny. Ze względu na dogodne położenie w Europie, Polska jest ważnym ośrodkiem logistycznym. Stały wzrost gospodarczy zachęca inwestorów do przenoszenia tu swojej działalności. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na powierzchnie magazynowe, zdecydowaliśmy się na kompleksową realizację projektów deweloperskich na rynku nieruchomości magazynowych i przemysłowych. Projekty realizowane są przy wykorzystaniu najwyższej jakości materiałów i komponentów, zgodnie z wysokimi standardami bezpieczeństwa stawianymi przed obiektami budowlanymi. 
 
Nieustannie pracujemy także nad innowacyjnymi technologiami stosowanymi w branży OZE. Prowadzimy prace badawczo-rozwojowe w tym zakresie, a następnie wykorzystujemy je w sposób praktyczny, dążąc do tworzenia nowatorskich rozwiązań oraz implementacji tych rozwiązań w projektach i docelowym rynku. Innowacja jest dla nas ciągłym procesem uczenia się, składającym się z kreatywnego myślenia i działania. 
 
Wszystkie wymienione powyżej obszary naszej działalności są zintegrowane w jednej, w pełni profesjonalnej platformy biznesowej, organizacyjnej, wykonawczej oraz finansowej. Współpracujemy wyłącznie z doświadczonymi partnerami, wysokiej klasy ekspertami i z przodującymi na świecie producentami urządzeń oraz integratorami technologii. Gwarantują oni perfekcyjną realizację projektów  inwestycyjnych, zarówno pod względem jakościowym, terminowym, jak i finansowym.