facebook

O nas

Green Energy S.A. jest spółką, której nadrzędnym zadaniem jest dostarczanie innowacyjnych rozwiązań w sektorze energetyki odnawialnej w postaci gotowych inwestycji „pod klucz”. Naszym klientom pomagamy na wszystkich etapach realizacji procesu inwestycyjnego, także w zapewnianiu jego finansowania. Współpracujemy z międzynarodowymi koncernami energetycznymi, firmami branżowymi oraz grupami inwestycyjnymi, związanymi z energetyką odnawialną. Wspólnie z naszymi partnerami z Europy rozwijamy rynek energetyczny w Polsce poprzez tworzenie lokalnych, rozproszonych źródeł energii. Gwarantujemy też w pełni profesjonalną obsługę całego procesu inwestycyjnego.

Nasze ulokowanie w sektorze zielonej energii wynika z bardzo dobrych prognoz jego rozwoju. Zgodnie z dyrektywą UE, ilościowy udział energii odnawialnej w całkowitym zużyciu ma wzrosnąć w Polsce do poziomu 15% w roku 2020, (obecnie jest to ok. 8%). Do rozwoju tej gałęzi energetyki zobowiązuje nas także polskie prawo, zgodnie z którym przedsiębiorstwa, które prowadzą sprzedaż energii do odbiorców końcowych, są zobowiązane do nabycia energii pochodzącej z OZE na poziomie 10,9% ogólnej sprzedaży. Dla polskiej energetyki odnawialnej oznacza to konieczność osiągnięcia średniego rocznego tempa wzrostu na poziomie ponad 30%. Ten wysoki pułap będzie łatwiej osiągnąć dzięki sprzyjającym regulacjom prawnym, choćby wspomnianej dyrektywie 2009/28/WE, która zakłada zmniejszenie barier administracyjnych i prawnych dla OZE. Dzięki temu dotychczasowe problemy inwestorów, którzy byli zainteresowani realizacją np. projektów farm wiatrowych czy solarnych - niejasne przepisy oraz wymogi urzędowe, mają zostać praktycznie usunięte.

Nasza spółka nie tylko wie, jak efektywnie wykorzystać te regulacje, ale także zdaje sobie sprawę ze skali zapotrzebowania na inwestycje w tym obszarze. Dysponujemy kompletną, w pełni profesjonalną platformą biznesową, organizacyjną, wykonawczą oraz finansową. Współpracujemy wyłącznie z najlepszymi, niezawodnymi partnerami oraz z przodującymi na świecie producenami maszyn i urządzeń oraz integratorami technologii. Gwarantują oni perfekcyjną realizację projektów inwestycyjnych, zarówno pod względem jakościowym, terminowym, jak i finansowym.

Pragniemy, aby nasza działalność przynosiła wymierne korzyści społeczeństwu oraz inwestorom, a także przyczyniała się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego kraju.